”Sebaknya berjurai air mata” – Cari rezeki akak Fo0dpanda bawa anak hantar pesanan, Ramai pulak nak tolong akak alhamdulillah..

Jika kita merasa diri ini susah, sebenarnya, ada lagi yang lagi susah perlu menjalani kehidupan. Namun, disebabkan desakan dan tuntvtan mencar! pendapatan, segala kesulitan perlu diatasi demi menyuap nasi kemulut sendiri dan keluarga..

Bawa anak jadi Rider Foodpanda

Hal ini samalah seperti perkongs!an se0rang penggvna T!kT0k apabi1a berk0ngsi v!deo rider fo0dpanda wan!ta yang bekerja sambil membawa anaknya.

Anak kecil yang mendvkong anaknya di bahagian depan sambil menvnggang motosikaI. HaI tersebvt membvatkan penggvna T!kT0k dikena1i sebagai mamayayahumarsoleh berasa beg!tu sebak dan berharap dapat membantu wan!ta 1tu bagi mer!ngankan beban yang sedang digalas.

LIHAT VIDEO:

Ada anak cacat?

Se1epas v!deo tersebvt tu1ar, seorang rider foodpanda telah meninggaIkan k0men dengan mendakwa mengenali wanita 1tu dan mengesahkan yang dia memang membawa anak ketika bekerja.

Leb!h menyed!hkan, penggvna T!kT0k berkenaan memak1umkan yang anak wan!ta 1tu tidak berapa s!hat kerana menga1ami kecac4tan pada kedva-dua be1ah matanya.

LIHAT REAKSI NATIZEN

Sem0ga Allah sent!asa menjaganya.

Sehubvngan dengan perkongs!an tersebvt, rata-rata berasa s!mpati dan sebak me1ihat v!deo tersebvt. Mereka jvga berharap agar kakak 1tu d!beri kekvatan, kesabaran dan terus dimvrahkan rezeki wa1aupun berada da1am keadaan yang agak su1it.

Sem0ga be1iau terus sent!asa d!beri kes!hatan yang ba!k agar bo1eh terus mencari rezeki bvat diri dan anak tersayang.

Sumber : My Info Kerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *